Verhuren

Voor het verhuren van uw woning kan de Ideale Makelaar u ook helpen. Daar iedere woning en iedere situatie anders is komen wij graag bij u langs voor een vrijblijvend goed advies. Wij geven u een indicatie van de huurwaarde en adviseren over de bijbehorende verhuurstrategie.

Een specialist inschakelen voor de (tijdelijke) verhuur van uw woning is zeer verstandig. Wij zorgen ervoor dat uw woning op de juiste websites wordt aangeboden en gaan voor u op zoek naar de meest geschikte kandidaat. Wij zullen de huurovereenkomst opstellen, juridisch advies geven en zorgen voor een inspectierapport bij de sleuteloverdracht. Ook na de verhuur zullen wij met u in contact blijven om er zeker van te zijn dat de verhuur goed verloopt. Wij informeren u tijdig omtrent het naderen van het einde van de huurperiode om te bezien of de huurovereenkomst voortgezet kan worden of wellicht dient te worden beëindigd.

Potentiële huurders worden door ons goed gescreend, zodat wij de meest geschikte kandidaat aan u kunnen voordragen.

De kosten zullen met u worden doorgenomen zodra we bij u langs zijn geweest.

Goed verhuurderschap

Werkwijze bij het aanbieden van huurwoningen ter voorkoming van woondiscriminatie 

In het kader van de Wet goed verhuurderschap dienen wij als verhuurbemiddelaar bij het aanbieden van huurwoningen te beschikken over een werkwijze die gericht is op het voorkomen van woondiscriminatie. Hieronder omschrijven wij de werkwijze van ons kantoor.

Verbod tot discriminatie

Als wij een huurder kiezen, maken wij geen onderscheid op basis van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. Zie voor meer informatie onderstaande link:

Wat zijn de regels tegen discriminatie op de woningmarkt? | Rijksoverheid.nl

Wat wij vragen aan gegevens

Wat wij kunnen opvragen van de kandidaten is de naam, adres, woonplaats, e-mailadres, legitimatiebewijs, samenstelling van het gezin, hoogte van het inkomen (met bewijsstukken), de hoogte van de huurprijs van de huidige huurwoning van de kandidaat en/of een verhuurdersverklaring.

Wij vragen bovengenoemde gegevens op om deze te gebruiken voor de selectieprocedure. Omwille van de privacy vragen wij deze gegevens pas op nadat de woning is bezichtigd en de selectieprocedure wordt aangevangen. 

Onze selectieprocedure

Wij hanteren een heldere en transparante selectieprocedure en maken gebruik van objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte. Hieronder kunt u nalezen hoe wij de selectieprocedure vormgeven.

Bij de openbare aanbieding van de woning kunt u bij interesse reageren via: info@idealemakelaar.nl en nemen wij hierover contact met u op. Verderop in de selectieprocedure zullen wij uw gegevens opvragen en deze toetsen. Hierbij hanteren wij de onderstaande selectiecriteria.

De selectiecriteria

Volgorde van aanmelding: als wij een woning aanbieden selecteren wij de eerste tien kandidaten (of minder bij een kleiner aantal aanmeldingen) die zich bij ons aanmelden. Aanmelden kan via het e-mailadres: info@idealemakelaar.nl. De aangemelde kandidaten mogen de woning bezichtigen. Indien er na de bezichtiging meerdere kandidaten de woning willen huren, krijgt de huurder die zich als eerste heeft aangemeld de woning toegewezen.

Toewijzing en huurovereenkomst

Als u de woning wordt toegewezen op basis van de geldende selectiecriteria, dan laten wij u dit uiteraard weten. U krijgt dan een huurovereenkomst aangeboden.  

Afwijzingen

Als een kandidaat wordt afgewezen maken wij dit kenbaar aan de kandidaat. Tevens zullen wij motiveren waarom de keuze voor de gekozen kandidaat is gemaakt. 

De getroffen maatregelen ter voorkoming van woondiscriminatie

Ons hele kantoor is bekend met deze werkwijze. Onze verhuurmedewerkers zijn geïnformeerd over de werkwijze en worden hierbij begeleid, zoals bijvoorbeeld door het volgen van relevante cursussen en opleidingen ter voorkoming van woondiscriminatie. Wilt u als kandidaat-huurder meer informatie lezen over het voorkomen van woondiscriminatie? Zie onderstaande links:

Wat zijn de regels tegen discriminatie op de woningmarkt? | Rijksoverheid.nl

Toolkit campagne discriminatie op de woningmarkt | Publicatie | Home | Volkshuisvesting Nederland

Aanpassing werkwijze

Mocht de ervaring daartoe aanleiding geven, dan zal onze werkwijze in het kader van voortschrijdend inzicht worden aangepast.

Meer informatie?